Wiercenie studni

Twoja działka lub gospodarstwo rolne nie ma dostępu do miejskiej sieci wodociągowej? Przed Tobą prawdziwe wyzwanie – wykonanie studni głębinowej.
Zazwyczaj wykonuje się ją poprzez mechaniczne wiercenie.
Co musisz wiedzieć, zanim przystąpisz do pracy? Sprawdź, jak krok po kroku wygląda wykonanie studni głębinowej. Studnia głębinowa to pionowe
ujęcie wód podziemnych czyli po prostu otwór wiercony do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni umożliwia pompa głębinowa.

 

GDZIE ZLOKALIZOWANA  POWINNA BYĆ STUDNIA GŁĘBINOWA?

Pierwszym etapem budowy jest znalezienie miejsca, w którym ona stanie. Metody zazwyczaj są różne.

Najpopularniejszy sposób to odszukanie planów i map geologicznych działki, gdzie znajdują się wszelkie informacje na temat położenia wód gruntowych i podziemnych. Jeśli takie dane nie istnieją lub dostęp do nich jest utrudniony, wówczas badania można przeprowadzić na własną rękę. Takie rozwiązanie jest stosunkowo kosztowne, ale także bardzo rzetelne.

Inny sposób to – geofizyczne metody lokalizowania wód podziemnych: Geofizycy mierzą właściwości fizyczne skały lub osadów, przez analizę oporności elektrycznej, przewodnictwa elektrycznego, gęstości i właściwości magnetycznych. Zmiany tych właściwości są związane ze zmianą rodzaju osadów lub skał, występowania warstw wodonośnych, a w niektórych przypadkach jakości wód podziemnych. W końcowym etapie lokalizowania wody zostają porównywane i interpretowane informacje z danymi opracowanymi na mapach hydrogeologicznych. Nasi geofizycy odnajdują położenie warstw wodonośnych za pomocą metody elektromagnetycznej, załamania fal sejsmicznych i oporności elektrycznej.

NA JAKĄ GŁĘBOKOŚĆ NALEŻY WYKONAĆ STUDNIĘ?

W tym przypadku szczególnie duże znaczenie ma wykonanie badań geologicznych terenu. W ten sposób można poznać warunki hydrologiczne panujące na działce, a także ustalić obszar, na którym może być wywiercona studnia głębinowa. Informacje tego typu są także ważne z punktu widzenia doboru średnicy rury, długości filtra i głębokości jego położenia.

Studnia powinna być także położona w miejscu maksymalnie odległym od źródeł potencjalnych zanieczyszczeń. Najlepiej wywiercić ją z dala od szamba, kanalizacji czy nawet od przydrożnego rowu.

 

WIERCENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ (ETAPY)

  1. Gdy miejsce wykonania studni głębinowej zostanie już ustalone, wówczas dokonuje się odwiertu pod stalową rurę osłonową, aby odciąć dostęp wód gruntowych. Następnie trzeba się dowiercić się do warstwy wodonośnej.
  2.  Kolejny etap to zabudowanie odwiertu przy pomocy atestowanych rur wykonanych z tworzywa sztucznego PCV dzięki temu powstaje przestrzeń pierścieniowa między filtrami, a ścianą odwiertu. Przestrzeń wypełnia się potem żwirem filtracyjnym i następnie trzeba ją zabezpieczyć przy pomocy pierścienia z materiału uszczelniającego.
  3. Po uszczelnieniu wywierconego otworu wykonuje się pompowanie oczyszczające aż do uzyskania właściwej jakości wody.
  4. Na sam koniec zostaje zamontowana pompa głębinowa. Jej wybór zależy od wielu czynników i powinien uwzględniać między innymi wydajność studni, jej głębokość, a także szacowane zapotrzebowanie na wodę w danym gospodarstwie domowym. Oczywiście, aby swobodnie korzystać z wody w budynku lub na działce trzeba jeszcze wykonać przyłącza do  docelowego miejsca poboru.
 

ILE KOSZTUJE WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ?

Chcesz wiercić studnię głębinową? Musisz zatem poznać koszty wiercenia studni głębinowej, które wiążą się z takim przedsięwzięciem. Ich źródłem jest nie tylko sam odwiert, ale również konieczność wykonania wspomnianych wyżej prac geologicznych, dokumentacja hydrogeologiczna, operatu wodnoprawnego, a także wszelkie opłaty administracyjne.

Ostateczny koszt inwestycji zależy zazwyczaj od warunków, jakie panują na działce. Im płycej położona jest warstwa wodonośna, tym będą one niższe. Ceny odwiertów różnią się także ze względu na lokalizację. Jeśli natomiast woda okaże się niezdatna do picia, wówczas cena budowy na pewno wzrośnie z uwagi na konieczność zainstalowania filtrów uzdatniających.

Szacunkowy koszt może zatem wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wykonujemy studnie głębinowe o średnicy od 100-200 mm.