Pomiary środowiskowe

Jedną z dziedzin, którą się zajmujemy, jest szeroko pojęty monitoring środowiska. W ramach świadczonych usług wykonujemy precyzyjne i rzetelne pomiary środowiskowe. Na potrzeby klienta przygotować:

  • wniosek o pozwolenie zintegrowane,
  • raport o oddziaływaniu na środowisko,
  • pomiary hałasu,
  • Woda (ścieki, wody gruntowe, wody powierzchniowe, wody technologiczne, woda pitna) 
  • Odpady (odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe)
  • Ścieki i odcieki