Monitoring środowiska

Aby kontrolować i minimalizować wpływ Twoich działań na środowisko naturalne, musisz najpierw poznać zasięg tego wpływu, by móc następnie wybrać najbardziej odpowiednią strategię.

Monitorowanie oddziaływania Twojej firmy na środowisko naturalne może być również wymagane przez prawo albo konieczne dla uzyskania zgodności z przepisami dotyczącymi emisji i innymi regulacjami.

Nasze usługi w zakresie monitoringu środowiskowego pomogą Ci:

  • dokładnie ocenić zakres wpływu Twoich działań na środowisko;
  • kontrolować wpływ Twoich działań na środowisko;  
  • podejmować z wyprzedzeniem decyzje pozwalające złagodzić lub wyeliminować oddziaływanie na środowisko;
  • kontrolować ryzyko środowiskowe.