Monitoring ujęć podziemnych

Oferujemy usługi w zakresie odbioru i wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do celów spożywczych, uprawowych i przemysłowych. Oferujemy badania i akredytowaną analizę wody pod kątem obowiązujących wymagań prawnych. Wszystkie badania wody pozwalają na wyszczególnienie i określenie parametrów, które najistotniej wpływają na bezpieczeństwo ochrony zdrowia podczas spożywania własnej wody.