Monitoring złoża dronem

Monitorowanie stanu i wydobycia jest jednym z kluczowych elementów racjonalnej gospodarki złożami kopalnymi. Ważne jest, aby inwentaryzacje były przeprowadzane cyklicznie, dla miarodajnych wyników. Rzetelnie zebrane i przeanalizowane dane pozwolą na śledzenie stanu składowanych kruszyw lub stopień wyczerpania złóż w kopalniach odkrywkowych. Inwentaryzacje wykonywane tradycyjnymi metodami wymuszają zaangażowanie wielu osób i wymagają dużo czasu. Ze względu na niską efektywność zebrane w ich wyniku dane mogą być już nieaktualne w momencie stworzenia raportu. Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych znacznie przyczynił się do ułatwienia zarządzania gospodarką kopalnianą i składowaniem kruszyw. Przy wykorzystaniu zdjęć wykonanych z powietrza, możliwe jest skonstruowanie szczegółowych map 2D oraz model 3D badanego terenu, co pozwoli na fizyczną ocenę stanu wyrobiska i obliczenie objętości poszczególnych fragmentów.