Kierownictwo Zakładem Górniczym

Zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktami wykonawczymi, ruch zakładu górniczego prowadzi i organizuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego. Posiadamy odpowiednią wiedzę, umiejętności, wieloletnie doświadczenie i niezbędne kwalifikacje górnicze do pełnienia funkcji Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych w zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, termalne i solanki oraz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową.

​W ramach naszych usług oferujemy:

  • Kierowanie Zakładami Górniczymi wydobywającymi kopaliny (piaski, żwiry, gliny, iły, torfy i borowiny, kreda jeziorna, gytia) metodą odkrywkową,
  • Kierowanie Zakładami Górniczymi wydobywającymi kopaliny (wody lecznicze, termalne, solanki) otworami wiertniczymi,
  • Kierowanie Zakładami wykonującymi roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy prawo geologiczne i górnicze.
  • Sporządzanie, wykonywanie, opracowywanie, zatwierdzanie i akceptowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Kierownik ruchu zakładu górniczego zapoznaje pracowników zakładu górniczego z obowiązującym dokumentem bezpieczeństwa lub odpowiednią jego częścią. Pracownik potwierdza pisemnie zapoznanie się z tym dokumentem lub jego częścią, w szczególności z ocen ą ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko.