Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 


Hydrogeologia

 - projektowania i wiercenie studni

 - piezometry

 - dokumentacje hydrogeologiczne

 - operaty wodnoprawne

 - poszukiwania i dokumentacja wód mineralnych
i leczniczych

Geologia

 - projekty prac geologicznych

 - dokumentacje geologiczno - inżynierskie

 - raporty bezpieczeństwa

 - ocena ryzyka

- badania monitoringowe

 - badania terenów osuwiskowych

 - kompleksowe badania geologiczne dla wysypisk odpadów komunalnych i składowisk substancji szkodliwych dla środowiska

Ochrona środowiska

- raporty oddziaływania na środowisko

- przeglądy ekologiczne

- operaty ochrony powietrza

- opracowania ekofizjograficzne

- pomiary środowiskowe

- programy gospodarki odpadami

- rekultywacje terenów środowiskowych

- inwentaryzacja przyrodnicza

Geotechnika

 - ekspertyzy i opinie


 - rozpoznanie geotechniczne dla obiektów liniowych (kanalizacja, wodociągi)


 - badania zagęszczenia gruntów nasypowych i rodzimych

Górnictwo

- poszukiwanie złóż kruszyw naturalnych

- plany ruchu zakładów górniczych

- monitoring złoża dronem


Kontakt

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne GEOLOGUS

Jan Waligóra

ul. Nad Borami 14, 34 - 360 Milówka

NIP 553-207-51-65  |  REGON 240400363

Bank: ING

Nr konta: 74105010701000002306117520

+48 608 861 107 | Jan Waligóra

+48 531 139 247 | BIURO