Badania i ekspertyzy

Przeprowadzamy ekspertyzy geologiczne. Dokumenty określające warunki gruntowo-wodne terenu powstają po przeprowadzeniu licznych badań gruntu. Ekspertyzy składają się z dwóch etapów – są to badania terenowe oraz badania laboratoryjne. Specjalistyczny sprzęt oraz pracownie badawcze powalają zoptymalizować czas oczekiwania na szczegółowe podsumowanie i wniosek przeprowadzonej ekspertyzy.

Dokumentacja potwierdzająca ekspertyzę geologiczną – znajomość specyfikacji gruntu jest przydatna, a niekiedy wymagana przez architekta lub organ wydający pozwolenie na budowę. Dlatego zapewniamy sprawne podjęcie działań, wykonanie badań i stworzenie dokumentacji zawierającej szczegółowe informacje określające warunki gruntowo-wodne. Podsumowanie zawiera między innymi wyniki badania wskaźnika zagęszczenia, modułu odkształcenia czy ocenę makroskopową gruntu według określonych norm i przepisów.

Warunki gruntowo-wodne a budowa – określenie warunków gruntowo-wodnych terenu, w tym nośności, poziomu wód gruntowych czy struktury pozwoli zaprojektować obiekt i prace budowlane tak, by sposób posadowienia budynku był optymalny i ekonomiczny. Informacje te pozwalają architektowi dopasować do jakości terenu materiały, które zostaną wykorzystane do wylania fundamentów. Wiedza ta jest niezbędna na etapie projektowania obiektu, dlatego warto zlecić wykonanie ekspertyzy geologicznej nie tylko w przypadku trudnej lub niepewnej struktury geologicznej terenu, ale w każdym przypadku, gdy nie posiada się wiedzy na temat warunków gruntowo-wodnych terenu.