Badania terenów osuwiskowych

Wznoszenie budynków na działkach budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odległości od skarp o dużych różnicach wysokości względem podnóża i szczytu może nieść ze sobą duże zagrożenia, dlatego zakup działki w rejonie skarp i dużych deniwelacji terenu dobrze jest skonsultować z geologiem. Skutki stawiania budynków na tego typu terenach są często katastrofalne.

Czym są osuwiska?

Główne czynniki mające wpływ na powstawanie osuwisk to budowa geologiczna, morfologia terenu, warunki hydrologiczne i intensywne opady. Działalność człowieka nie pozostaje jednak bez znaczenia. Gdy podłoże ma predyspozycje do występowania osuwisk, nieodpowiednie zagospodarowanie terenu może doprowadzić do podcięcia stoku i w ostateczności do wystąpienia osuwiska. Obok nieodpowiedniego zagospodarowania ważne jest także by nie doprowadzić do nadmiernej zabudowy stoków, która może prowadzić do ich obciążenia i zwiększać zagrożenie wystąpienia ruchów masowych.

Osuwiska na działce budowlanej

Za sprawą osuwisk powstają liczne zniszczenia w infrastrukturze nie tylko budowlanej, lecz także komunikacyjnej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, szczególnie w przypadku posiadaczy leciwych posiadłości, że mieszka na terenie zagrożonym. Często uaktywniają się po wielu latach spokoju. W świetle prawa zdarzenie takie, zazwyczaj, klasyfikuje się jako katastrofę budowlaną. Przed postawieniem domu na skarpie konieczna będzie opinia wykwalifikowanego geologa, który stwierdzi, czy jest to miejsce bezpieczne, ponieważ ze względu na częstość ruchów, osuwiska możemy podzielić na kilka kategorii: aktywne (kiedy dochodzi do powtarzalnych, rejestrowanych przemieszczeń w skali roku), mało aktywne oraz nieaktywne, które często są stabilizowane sztucznie.

Jak rozpoznać osuwiska?

W przypadku, kiedy mieszkasz na terenie osuwiskowym, ważne jest, aby prowadzić cykliczne obserwacje budynku. Problemy zwiastować mogą pękające ściany, uszkodzenie linii energetycznych lub gazociągów, pojawiające się w gruncie szczeliny i zapadnięcia lub zmiana poziomu wód gruntowych oraz tych znajdujących się w studniach. Ostatnie z wymienionych aspektów są szczególnie istotne w przypadku występowania obfitych opadów przez kilka dni. Dobrze jest także dodatkowo wykonać wzmocnienie fundamentów czy specjalistyczny drenaż. W momencie, kiedy dopiero rozpoczynasz zagospodarowanie terenu, warto zastosować geowłókninę, za sprawą której wzmocnione zostanie słabe podłoże i zmniejszy się prawdopodobieństwo rozmycia skarpy przez wodę. Rozpoznaniem zagrożonego gruntu może zająć się geolog, dlatego powinno się skorzystać z usług doświadczonego specjalisty zanim zdecydujesz się na zakup terenu.