Odwierty rdzeniowe

Otwory wiertnicze w zależności od techniki wiercenia, wyposażenia oraz sposobu poboru próbek, wykonywane są różnymi metodami. Najczęstszymi wierceniami badawczymi, służącymi do rozpoznania i oceny masywu skalnego, są wiercenia obrotowo-rdzeniowe, ponieważ tylko one dają możliwość pozyskania odpowiednio dużych i nieuszkodzonych rdzeni, jak również dokładne zidentyfikowanie skały i określenie jej własności odkształceniowych i wytrzymałościowych oraz przeprowadzenie badań podzielności rdzenia wiertniczego (RQD).

Wiercenie rdzeniowe stosuje się w zaawansowanym badaniu przekroju geologicznego. W szczególności wiercenia mechaniczne wykorzystuje się w badaniu pod budowę dróg, budynków, poszukiwania złóż surowców oraz w celu zbadania profilu gruntu dla instytucji. Wywiercony rdzeń jest podstawą do opinii geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej.