Pobór wody do analizy laboratoryjnej

Badanie wody z własnego ujęcia stanowi podstawę oceny przydatności wody do spożycia. Dostęp do sieci wodociągowej w dzisiejszych czasach nie stanowi problemu dla niemal 99% mieszkańców naszego Kraju. Mimo to studnie przydomowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od kilkudziesięciu lat. Własne ujęcie wody to znakomity sposób na zaoszczędzenie na rachunkach, szczególnie gdy wykonujemy sporo prac wokół domu. Podlewanie ogrodu lub mycie auta nie kosztuje nas dzięki temu fortuny.

Woda z własnego ujęcia to także znakomity sposób na uniezależnienie się od dostaw wody z sieci. Własną studnię szczególnie cenią sobie mieszkańcy wsi, w których występują częste przerwy w działaniu wodociągu. Wbrew pozorom takich miejscowości jest niemało. Przerwy w dostawie wody sieciowej występują najczęściej w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz w czasie wakacji. Zużycie wody w tym czasie przekracza możliwości sieci dystrybucji małych gmin.

Wykorzystanie wody z własnego ujęcia w celach spożywczych wymaga jej wcześniejszego przebadania. Tylko woda spełniająca kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia może być bezpiecznie spożywana. Dostępność badań wody nie jest dzisiaj problemem.

Badanie wody z własnego ujęcia:

Badanie wody w celu ustalenia przydatności wody do spożycia powinno zostać przeprowadzone w odpowiednim zakresie. Badane parametry można podzielić na mikrobiologiczne (bakteriologiczne) oraz fizykochemiczne.

Badanie mikrobiologiczne obejmuje oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów oraz bakterii z grupy coli, Escherichia coli a także enterokoków. Parametry wchodzące w skład badania fizykochemicznego to pH, przewodość, twardość, związki azotowe, mętność, barwa a także zapach.

Jeżeli woda z własnego ujęcia nie spełnia kryteriów wody pitnej należy zastosować uzdatnianie wody. Dobór technologii uzdatniania musi odbywać się na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Nie wolno robić tego „na oko”. Z wynikiem badania uzyskanym w laboratorium można zgłosić się do firm świadczących usługi w przedmiotowym zakresie.