Opinie geotechniczne

Opinia geotechniczna – kiedy jest wymagana i co to jest?

Badanie gruntu jest jednym z pierwszych kroków budowania domu – pomaga ono określić parametry konstrukcyjne domu i dobrać odpowiednie fundamenty. Informuje nas także o głębokości wód gruntowych i daje wiedzę o przepuszczalności ziemi. Opinię geotechniczną sporządza się na podstawie wykonania odwiertów geologicznych, dzięki którym możliwa jest precyzyjna analiza warunków wodno-gruntowych pod inwestycję. Co powinno znaleźć się w dokumencie badania geotechnicznego gruntu?

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

W opinii geotechnicznej powinna znaleźć się zarówno część opisowa, jak i graficzna. Ta druga to po prostu mapka naszej działki, na której zostały zaznaczone miejsca wykonania odwiertów geologicznych i ewentualnych odkrywek, a także warstwy gruntu i poziom wód gruntowych. W części opisowej badań gruntu pod budowę domu powinny znaleźć się również:

  • zalecenia odnośnie do dobierania odpowiednich fundamentów,
  • sposoby zabezpieczenia inwestycji przed wodami gruntowymi,
  • informacje o głębokości wód gruntowych i prognozowane wahania ich położenia,
  • informacje dotyczące poszczególnych warstw gruntu,
  • zalecenia odnośnie do wykonania odwodnień na działce.

Opinia geotechniczna – kto może ją wykonać?

Badania geotechniczne gruntu to ważny etap budowy domu, którym powinni zająć się specjaliści. Ekspertyza geotechniczna jest bowiem dokumentem, który wydać może jedynie osoba
z uprawnieniami. Mało tego, cały proces badania gruntu pod budowę nie jest łatwy, wymaga zaawansowanej wiedzy, a także urządzeń, które pozwolą go przeprowadzić – np. wykonać odwierty geologiczne.

Czego dotyczy?

Pierwsza kategoria geotechniczna – dotyczy niewielkich budynków stawianych w prostych warunkach gruntowych

Druga kategoria geotechniczna – budynków stawianych w warunkach gruntowych prostych złożonych, wymagających ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych

Trzecia kategoria geotechniczna– budowli na trudnych warunkach gruntowych:

  • Budowli nietypowych
  • Budowli stosujących nowe, mało znane rozwiązania techniczne
  • Budowli mogących mieć większy wpływ na środowisko
  • Budynków wysokościowych w istniejącej zabudowie miejskiej
  • Budynków z więcej niż jedną kondygnacją podziemną

Dlaczego badanie geotechniczne pod budowę jest takie ważne?

Choć mogłoby się wydawać, że skoro na sąsiadujących działkach stoją domy jednorodzinne, również nasze grunty są odpowiednie pod takie inwestycje. Należy się jednak w tym upewnić, uzyskując opinię geotechniczną. Dzięki niej możliwe jest zaprojektowanie budynku w sposób uwzględniający możliwość podnoszenia się wód gruntowych, co będzie miało szczególnie istotne znaczenie w przypadku domów jednorodzinnych z podpiwniczeniem. Dzięki tej wiedzy dobierzemy właściwy rodzaj fundamentów i wybierzemy potrzebne izolacje. Co więcej, da to nam także możliwość wykonania wydajnego odwodnienia działki oraz np. zbudowania oczyszczalni ścieków lub studni.

Na wykonaniu badania geotechnicznego gruntu nie warto oszczędzać. Wynikiem niedostosowania projektu domu jednorodzinnego do właściwości gruntu mogą być bowiem pękające ściany i sufity, a nawet utrata stabilności budynku – naprawa tych rzeczy będzie kosztowała o wiele więcej od wykonania opinii geotechnicznej.

Pomijając jednak kwestie prawne, pamiętajmy, że badanie geotechniczne gruntu wykonujemy dla własnego dobra – nie powinniśmy tego traktować w kategoriach niepotrzebnej biurokracji i utrudniania inwestorom życia.

Czym są kategorie geotechniczne?

Wcześniej wspomnieliśmy o kategoriach geotechnicznych – czym one właściwie są? Jest to klasyfikacja określana na podstawie stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji projektu budynku. Najczęściej inwestycjom przyznawana jest pierwsza kategoria geotechniczna, jednak czasami konieczne jest dokładniejsze ustalenie wszystkich paramentów domu – tak, by były one dopasowane do właściwości gruntu.