Get Adobe Flash player

Oferta

 

Przedstawiamy Państwu ofertę na wykonywanie specjalistycznych dokumentacji dla uzyskania określonych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy "Prawo ochrony środowiska".

 

 

Realizujemy zagadnienia z zakresu:

 

 • hydrogeologii
 • geologii
 • ochrony powierzchni ziemi
 • oddziaływania pól elektromagnetycznych
 • ochrony powietrza
 • ochrona przed hałasem
 • gospodarki odpadami
 • opłat środowiskowych, produktowych i depozytowych
 • gospodarki wodno-ściekowej

 oferta2

 

Nasza firma wykona dla Państwa:

 • studnie
 • piezometry
 • projekty prac geologicznych
 • dokumentacje geologiczno - inżynierskie
 • raporty oddziaływania
 • przeglądy ekologiczne
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty ochrony powietrza
 • operaty wodnoprawne
 • ekofizjografie
 • pomiary środowiskowe
 • programy gospodarki odpadami
 • programy zapobiegania awariom
 • ocena ryzyka
 • raporty bezpieczeństwa
 • badania monitoringowe
 • rekultywacje terenów środowiskowych
 • ekspertyzy
 • naliczanie opłat
 • kompleksowe badania geologiczne dla wysypisk odpadów komunalnych i składowisk substancji szkodliwych dla środowiska
 • badania terenów osuwiskowych
 • Również na stronie internetowej swojego partnera - lepszy plac zabaw dla hazardu w Europie internet gokken in Nederland
 • rozpoznanie geotechniczne dla obiektów liniowych (kanalizacja, wodociągi)
 • badania zagęszczenia gruntów nasypowych i rodzimych

 oferta1

Ø  opłat środowiskowych, produktowych i depozytowych

Ø  gospodarki wodno-ściekowej